Rituelen

In ieders leven kun je grote thema’s onderscheiden: gezondheid, persoonlijke relaties, geestelijke of spirituele ontwikkeling, maatschappelijke relaties en materiële omstandigheden (geld, huisvesting etc.). In elk levensgebied kunnen er momenten zijn die vragen om een ritueel of een gesprek.

Momenten voor een ritueel

Jij bepaalt wat je vieren wilt, wat je meeneemt in de koffer van herinneringen en wat je bijschrijft in je levensboek.

Naast geboorte, huwelijk en sterven zijn er meer bijzondere momenten:
Het overwinnen van een ziekte of acceptatie ervan, een bijzondere verjaardag, samenvoeging van twee gezinnen, echtscheiding, adoptie, eerste communie, afsluiten van een levensfase, (bedrijfs)jubileum, bedrijfsopening, het tekenen van een belangrijke zakelijke overeenkomst, of zelfs het winnen van een grote prijs.

Maar denk bijvoorbeeld ook aan het verkrijgen van Nederlands burgerschap, de overgang, betrekken van een nieuw huis, verlaten van het ouderlijk nest, herinneren van een verloren dierbare na 1 of meer jaren, vieren van de verjaardag van een overleden dierbare, maar ook afscheid van een vriendschap, een huisdier of een woonplek, werkplek. Hele klassen die door een fase gaan, groep 8, de brugklas, het eindexamen …

De kracht van rituelen

Door het markeren van een gebeurtenis met een ritueel kun je een overgang maken naar een nieuwe fase. Mensen hebben de behoefte om af te sluiten, een punt te zetten en door te gaan. Een ritueel kan helend werken en voorkomen dat je blijft hangen in een fase of emotie. Het is de keus die bepaalt dat je verder kunt in je leven.
Het symbool van een ritueel markeert dat moment en is een blijvende herinnering.

Elke groep, cultuur en samenleving heeft eigen gebruiken en rituelen om momenten te vieren. Er is daarom een enorme verzameling aan rituelen. Wat we ons niet altijd realiseren is dat niet ieder ritueel vanzelfsprekend passend is; het is belangrijk om achtergronden te kennen. Soms is het nodig om procedures te volgen. Verder zijn locatie en materialen van belang, wat een goede voorbereiding vraagt.

Het is nooit te laat

Rituelen kunnen gericht zijn op het heden en de toekomst maar ook op het verleden.
Door ons drukke bestaan nemen we niet altijd de tijd voor onze gevoelens, waardoor  onrust, verdriet of onbestemde gevoelens kunnen ontstaan. Kiezen voor een ritueel kan dan helend werken. Het kan helpen om verder te leven zonder de ballast van onverwerkte emoties.

folders momentoB

Bekijk of download de folders hier.
Folder momentoB algemeen (paars)

Folder ‘Ritueel of ceremonie bij geboorte of adoptie’ (groen)

Moegelijkheid tot commentaar geven afgesloten.