Opstellingen

Voor het doen van een opstelling is jouw vraag leidend. De kunst is om de echte vraag helder te krijgen, dat zie ik als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In het proces volg ik jou en jij bepaalt tot hoe ver je inzicht wilt krijgen en antwoord op jouw vraag. De opstelling kan op verschillende manieren vorm krijgen. Er zijn zelfs niet altijd representanten nodig zoals dat in het klassieke opstellen gebruikelijk was.

Opstellingen zijn zowel ritueel als coachend.

Opstellingen werken als een coaching ceremonie. Het is een transformerende ceremonie die nog steeds voorkomt bij natuurvolken en werd herontdekt en beschreven door Bert Hellinger in de vorige eeuw. Zijn werk is  doorontwikkeld, onder andere door Hylke Bonnema,  de meesteropsteller waar ik mijn opleiding heb gedaan. Ook met andere opstellers ben ik onderweg geweest.

Een opstelling is een  activiteit die in zichzelf voldoende kan zijn of uitgangspunt is voor een coachingstraject. Het kan ook als afsluitend ritueel worden ingezet. Vraag naar de mogelijkheden.

Moegelijkheid tot commentaar geven afgesloten.